Nhập hồ sơ trực tuyến

Nhập hồ sơ

CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO SINH VIÊN ĐÃ ĐƯỢC CHUYỂN SANG TRANG MYBK.HCMUT.EDU.VN

Nhập số báo danh : QSBV-
  Chú ý chỉ nhập phần số của số báo danh
Ví dụ: số báo danh là QSBV-0211 nhập "211" vào ô số báo danh để xem kết quả
Hình ảnh cá nhân
& tốt nghiệp