??ng ký môn h?c (các môn KCQ)

ĐĂNG KÝ MÔN HỌC (các môn KCQ)

CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO SINH VIÊN ĐÃ ĐƯỢC CHUYỂN SANG TRANG MYBK.HCMUT.EDU.VN

Nhập số báo danh : QSBV-
  Chú ý chỉ nhập phần số của số báo danh
Ví dụ: số báo danh là QSBV-0211 nhập "211" vào ô số báo danh để xem kết quả