Nhập hồ sơ trực tuyến

Nhập hồ sơ

CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO SINH VIÊN ĐÃ ĐƯỢC CHUYỂN SANG TRANG MYBK.HCMUT.EDU.VN

Thông báo vấn đề về Thẻ sinh viên
Cập nhật vào lúc 27/03/2014 04:23 |     
Từ ngày 01/03/2014 tất cả việc thanh toán học phí, học bổng của Sinh viên điều thực hiện qua ngân hàng OCB >> xem chi tiết nội dung>>
CÁC TIN KHÁC
Đang xem mẫu tin từ 1 đến 5/83 mẫu tin (17 trang)
Hình ảnh cá nhân
& tốt nghiệp