Nhập hồ sơ trực tuyến

Nhập hồ sơ

CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO SINH VIÊN ĐÃ ĐƯỢC CHUYỂN SANG TRANG MYBK.HCMUT.EDU.VN

Hướng dẫn "Tải hình tốt nghiệp"
Cập nhật vào lúc 16/11/2016 10:27 |     

Tải hình tốt nghiệp

Đăng nhập vào tài khoản

SV dùng tài khoản là MSSV và mật khẩu là mật khẩu email nhà trường đã cung cấp cho SV để đăng nhập.

Truy cập tải hình tốt nghiệp

Bước 1. Truy cập vào trang www.daotao.hcmut.edu.vn.

Bước 2. Dùng tài khoản sinh viên đăng nhập.

Bước 3. Truy cập mục hình ảnh tốt nghiệpBước 4. Tải hình tốt nghiệp về máyNếu gặp thông báo trên sinh viên cần thực hiện khảo sát tại liên kết theo yêu cầu, rồi quay lại tải hình theo như các bước trên.

Hình ảnh cá nhân
& tốt nghiệp