Nhập hồ sơ trực tuyến

Nhập hồ sơ

CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO SINH VIÊN ĐÃ ĐƯỢC CHUYỂN SANG TRANG MYBK.HCMUT.EDU.VN

Hướng dẫn khai lý lịch tốt nghiệp 2015
Cập nhật vào lúc 05/03/2015 08:58 |     
Các thao tác thực hiện

Bước 1: Sinh viên đăng nhập cổng thông tin đào tạo.

Bước 2: Sinh viên chọn dịch vụ Lý Lịch Tốt Nghiệp.Bước 3: Nhập đầy đủ các thông tin.


Bước 4: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin nhấn hoàn tất

Bước 5: Tải về in

HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC MỘT SỐ LỖI

1. Lỗi Font chữ tiếng Việt

Cách khắc phục: Chuyển trình duyệt sang chế độ Unicode (nếu dùng IE), cập nhật bản mới nhất của trình duyệt (khuyến cáo nên sử dụng trình duyệt Google Chrome).

2. Lỗi không tải về được

Cách khắc phục: 

B1. Truy cập chrome://plugins/
B2. Disable Chrome PDF Viewer
B3. Khởi động lại Chrome

+ Trường hợp máy còn các các plug-in khác Adobe, Foxit...

B1. Truy cập tùy chọn.
B2. Chọn cài đặt mở rộng
B3. Disable plug-in.
B4. Khởi động lại Chrome.


Hình ảnh cá nhân
& tốt nghiệp