Nhập hồ sơ trực tuyến

Nhập hồ sơ

CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO SINH VIÊN ĐÃ ĐƯỢC CHUYỂN SANG TRANG MYBK.HCMUT.EDU.VN

Hướng dẫn đăng ký môn học (cập nhật 24/07/2014)
Cập nhật vào lúc 24/07/2014 03:29 |     
THỜI GIAN ĐĂNG KÝ BẮT ĐẦU TỪ 22/07/2014 14:00:00 PM
Nhằm cung cấp dịch vụ đăng ký môn học (ĐKMH) tốt hơn cho sinh viên (SV), nhà trường đưa vào sử dụng phần mềm ĐKMH trực tuyến mới có các tính năng kiểm tra đụng độ thời khóa biểu, môn học tiên quyết/trước, … Phần mềm này cho phép SV chủ động sắp xếp lịch học cá nhân như chọn nhóm lớp môn học (MH) và cả nhóm lớp bài tập/thực hành, … Phần mềm còn cho phép các đợt đăng ký nhỏ với các quyền khác nhau (xem, đăng ký mới, hủy đăng ký, …) cho từng nhóm SV trong một đợt đăng ký chính thức (như học kỳ chính, học kỳ dự thính, …). Khi SV chưa có điểm của một MH tiên quyết, phần mềm vẫn cho phép SV đăng ký MH sau, nhưng kết quả cuối cùng sẽ được quyết định khi đã có kết quả học tập.
Tài liệu này nhằm giúp SV sử dụng phần mềm đăng ký hữu hiệu, xem chi tiết Tại đây.

Ghi chú:

 
Trường hợp sau khi đăng nhập hệ thống yêu cầu nhập câu hỏi bí mật thì nhấn nút back và nhấn F5 (2 lần)

CÁC TIN KHÁC
Đang xem mẫu tin từ 1 đến 5/83 mẫu tin (17 trang)
Hình ảnh cá nhân
& tốt nghiệp