Nhập hồ sơ trực tuyến

Nhập hồ sơ

CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO SINH VIÊN ĐÃ ĐƯỢC CHUYỂN SANG TRANG MYBK.HCMUT.EDU.VN

Giải đáp về quy trình thanh toán học phí
Cập nhật vào lúc 07/05/2014 05:13 |     
Nhằm làm rõ quy trình thanh toán học phí, Phòng Đào tạo và Phòng Kế hoạch-Tài chính thông báo đến các SV như sau : 

Vui lòng click vào đây để xem chi tiết
Hình ảnh cá nhân
& tốt nghiệp