Nhập hồ sơ trực tuyến

Nhập hồ sơ

CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO SINH VIÊN ĐÃ ĐƯỢC CHUYỂN SANG TRANG MYBK.HCMUT.EDU.VN

Hướng dẫn "Tải hình tốt nghiệp". | 16/11/2016Hướng dẫn "Tải hình tốt nghiệp"Hướng dẫn khai lý lịch tốt nghiệp 2015. | 05/03/2015Hướng dẫn khai lý lịch tốt nghiệp 2015Hướng dẫn đăng ký môn học (cập nhật 24/07/2014). | 24/07/2014Hướng dẫn đăng ký môn học (cập nhật 24/07/2014)Giải đáp về quy trình thanh toán học phí. | 07/05/2014Giải đáp về quy trình thanh toán học phíHướng dẫn sử dụng dịch vụ Bách Khoa Pay Ver 1.1 (cập nhật 21-04-14). | 21/04/2014Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Bách Khoa Pay Ver 1.1 (cập nhật 21-04-14)Thực hiện khảo sát chất lượng giảng dạy HK132. | 03/04/2014Thực hiện khảo sát chất lượng giảng dạy HK132Thông báo vấn đề về Thẻ sinh viên. | 27/03/2014Thông báo vấn đề về Thẻ sinh viênThông báo thông tin thu học phí bổ sung. | 24/03/2014Thông báo thông tin thu học phí bổ sungThông báo thu học phí và Quy trình thanh toán học phí (chính thức). | 04/03/2014Thông báo thu học phí và Quy trình thanh toán học phí (chính thức)Thông báo và danh sách đóng học phí Đợt Vét học kỳ 1 năm học 2013-2014 và thu nợ học phí học kỳ cũ. | 11/02/2014Thông báo và danh sách đóng học phí Đợt Vét học kỳ 1 năm học 2013-2014 và thu nợ học phí học kỳ cũV/v thi chọn đội tuyển Vật Lý Bách Khoa dự thi Olympic Vật Lý SV toàn quốc. | 13/01/2014V/v thi chọn đội tuyển Vật Lý Bách Khoa dự thi Olympic Vật Lý SV toàn quốcThông báo ĐK TTTN và LVTN bổ sung HK132. | 31/12/2013Thông báo ĐK TTTN và LVTN bổ sung HK132Thay đổi lịch ĐKMH HK132 đợt 2 & 3. | 25/12/2013Thay đổi lịch ĐKMH HK132 đợt 2 & 3V/v Kéo dài thời gian đăng ký MH đợt 1 đến hết ngày 23/12/2013. | 20/12/2013V/v Kéo dài thời gian đăng ký MH đợt 1 đến hết ngày 23/12/2013V/v thi chọn đội tuyển Toán Bách Khoa dự thi Olympic Toán SV toàn quốc. | 20/12/2013V/v thi chọn đội tuyển Toán Bách Khoa dự thi Olympic Toán SV toàn quốcHãy thể hiện vai trò của SV khi tham gia hoạt động Khảo sát về giảng dạy HK1/2013-2014. | 27/11/2013Hãy thể hiện vai trò của SV khi tham gia hoạt động Khảo sát về giảng dạy HK1/2013-2014Thông báo thu học phí Đợt 2 - Học kỳ 1(2013-2014). | 18/11/2013Thông báo thu học phí Đợt 2 - Học kỳ 1(2013-2014){HK132} Các thông báo, kế hoạch đký, hướng dẫn, qui định.... | 13/11/2013{HK132} Các thông báo, kế hoạch đký, hướng dẫn, qui định...Danh sách quét học phí thành công và không thành công đợt 1 - HK1(2013-2014). | 11/10/2013Danh sách quét học phí thành công và không thành công đợt 1 - HK1(2013-2014)Danh sách Sinh viên Khoá 2013, SV chương trình tiên tiến Khoá 2012 học GDQP HK1(13-14). | 03/10/2013Danh sách Sinh viên Khoá 2013, SV chương trình tiên tiến Khoá 2012 học GDQP HK1(13-14)Danh sách sinh viên chuyển thu học phí qua DAB HK1(13-14) - Đợt 1. | 03/10/2013Danh sách sinh viên chuyển thu học phí qua DAB HK1(13-14) - Đợt 1Thông báo đổi hộp mail Sinh viên từ K2007 đến K2012. | 03/10/2013Thông báo đổi hộp mail Sinh viên từ K2007 đến K2012SHCD cuối khóa cho SV K2009, SV BDCN K2011. | 11/09/2013SHCD cuối khóa cho SV K2009, SV BDCN K2011Thông báo DT131. | 06/09/2013Thông báo DT131Danh sách sinh viên bị huỷ Kết quả đăng ký môn học HK1(13-14) do nợ Học phí, nợ Sách, Nợ Bằng TNPTTH, Nợ BHYT.... | 29/08/2013Danh sách sinh viên bị huỷ Kết quả đăng ký môn học HK1(13-14) do nợ Học phí, nợ Sách, Nợ Bằng TNPTTH, Nợ BHYT...
Đang xem mẫu tin từ 1 đến 25/84 mẫu tin (4 trang)
Hình ảnh cá nhân
& tốt nghiệp