Nhập hồ sơ trực tuyến

Nhập hồ sơ

CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO SINH VIÊN ĐÃ ĐƯỢC CHUYỂN SANG TRANG MYBK.HCMUT.EDU.VN

Danh sách ban giám hiệu
Cập nhật vào lúc 22/08/2011 11:07 |     

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN GIÁM HIỆU

  PGS. TS. VŨ ĐÌNH THÀNH

Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy.
ĐT:84-8.38.647.256.
Email:vdthanh@hcmut.edu.vn
 

 
TS. PHAN ĐÌNH TUẤN


Phó hiệu trưởng
Phụ trách Khoa học Công nghệ - Quan hệ Quốc tế.
ĐT: 84-8.38.646.155.
Email: pdtuan@hcmut.edu.vn 

TS. TRƯƠNG CHÍ HIỀN


Phó hiệu trưởng
Phụ trách đào tạo.
ĐT:84-8.38.654.534.
Email: tchien@aao.hcmut.edu.vn,
tchien@hcmut.edu.vn
 

PGS.TS. LÊ VĂN NAM


Phó hiệu trưởng, Phó bí thư Đảng ủy
Phụ trách nội chính.
ĐT:84-8.38.651.521.
Email:lvnam@dce.hcmut.edu.vn,
lvnam@hcmut.edu.vn

 

ThS. TRẦN ĐẠI NGUYÊN


Trợ lý hiệu trưởng.
ĐT:84-8.38.656.295.
Email: trandainguyen@hcmut.edu.vn


Hình ảnh cá nhân
& tốt nghiệp