Bạn đã có tài khoản chưa?

Đăng nhập hệ thống

Tên đăng nhập

Mật khẩu đăng nhập

Chính sách chung của cổng thông tin:
  1. Nếu bạn đăng nhập sai 3 lần thì việc đăng nhập của bạn sẽ tạm dừng (cấm đăng nhập) trong 15 phút.
  2. Đây là tài khoản nhằm phục vụ cho cán bộ/giảng viên/sinh viên trong suốt quá trình công tác/giảng dạy/học tập tại trường do đó yêu cầu các cán bộ/giảng viên/sinh viên không chuyển tài khoản của mình cho người khác sử dụng.
  3. Mọi thao tác thực hiện của bạn hệ thống sẽ tự ghi nhận dựa vào tài khoản đăng nhập do vậy chúng tôi sẽ không giải quyết mọi trường hợp bạn cho người khác mượn tài khoản làm thay (nhờ đăng ký ở các dịch vụ).
  4. Mọi truy cập trái phép (cố gắng truy cập vào những nơi không cho phép dù đã cảnh báo) tài khoản của bạn sẽ bị khóa.
  5. Nếu bạn có vấn đề gì trong quá trình sử dụng vui lòng liên hệ bộ phận vận hành Kios - P.Đào tạo.

Một số lưu ý:
  1. Các bạn cần phải cập nhật câu hỏi bí mật của mình để phục vụ cho việc lấy lại mật khẩu khi cần.
  2. Nên sử dụng mật khẩu có độ dài hơn 8 ký tự bao gồm ký tự số, ký tự chữ, ký tự đặc biệt để đảm bảo tính bảo mật (chú ý không nên sử dụng mã sinh viên, ngày sinh, tên, số điện thoại của bạn làm mật khẩu).
  3. Định kỳ 1 - 3 tháng bạn nên đổi mật khẩu ít nhất một lần.
  4. Thường xuyên xem hồ sơ về bạn có chính xác không, nếu có sai sót bạn cần liên hệ bộ phận vận hành cập nhật lại.
  5. Trong quá trình sử dụng có lỗi về kỹ thuật mà bạn cần khiếu nại thì bạn vui lòng chụp lại hình ảnh lỗi đó và kèm theo mô tả thao tác bạn thực hiện dẫn đến lỗi gửi đến hộp thư supporter@stu.hcmut.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp bộ phận vận hành.
Ban quản trị hệ thống cổng thông tin
Copyright © 2012 - Version 2.0